"Onze toevoegingen maken dat wij een kwalitatief hoogwaardige
bol garanderen. Zo krijgt u de mooiste bloem."

1,2,3 het is lente

Het buitenconcept van van Steijn Damen informeert de consument op eenvoudige wijze het buiten gebruik van de bol op pot.
De aanleiding van dit concept is de promotiecampagne bol op pot voor buiten van het IBC die al een aantal jaren loopt. Deze campagne wordt in diverse media gepromoot, zoals radio, tv en diversen kranten en tijdschriften.

Het concept bestaat uit de 9 cm en 12 cm pot, deze is bedrukt met barcode per soort.

Tevens zijn de potten bedrukt met de foto’s zoals deze ook in de promotie campagne gebruikt worden.
Zowel in de 9 cm als in de 12 cm is de Hyacint, Muscari en de Narcis tete a tete leverbaar.

De voordelen voor de export is dat deze zich kan onderscheiden door herkenbare kwaliteit, betere presentatie en een stuk herkenbaarheid qua uitstraling.

De voordelen voor de keten is de uniforme uitstraling van het product, langere houdbaarheid omdat het product als buiten artikel verkocht wordt. (koude afdeling) en een beter rendement omdat er beter op de communicatie in de media ingespeeld wordt.

De Denen kunnen  compleet met promotie materiaal zoals kopkaarten afgestuurd worden.
Per dc staan de 2 potmaten met daarin de verschillende soorten. Uiteraard zijn deze karren in onderling overleg samen te stellen.